บริษัท WiSE & OK จำกัด

การเริ่มต้นที่ดีที่สุด คืออย่ามัวแต่พูด จงลงมือทำ!

จุดมุ่งหมายของบริษัท คือการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เพราะเราเชื่อว่ายังมีโอกาสอีกมากมายในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศ

ที่อยู่บริษัท
ชื่อบริษัท WiSE & OK Consulting and Recruitment Co., Ltd.
ประธาน ฮิเดกิ อุสซุย
ที่ตั้ง อาคารเกษร ทาวเวอร์ ,ชั้น 26, เลขที่ห้อง 26.08,127 ถนนราชดำริ, แขวงลุมพินี ,เขตปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร 10330
ก่อตั้งเมื่่อ 19 ตุลาคม 2561
เบอร์โทรศัพท์ 02-017-5774
Fax
Email plan@wiseok.co.th